Hans Blix växte upp i den akademiska kärnan av Uppsala. Hans pappa var professor på den dåvarande medicinsk-kemiska institutionen och familjen bodde i en prefektbostad. När han var liten lekte han mycket i Engelska parken.
- Jag har ramlat ner från de flesta träden där och plockat lärksopp i parken.

Att han själv skulle studera var självklart och han kände sig hemtam i det akademiska klimatet i Uppsala. Efter sin juristexamen från Uppsala universitet har han även studerat vid olika lärosäten i Cambridge, New York och Stockholm.
- Det akademiska var självklart för mig, det tedde sig inte främmande. Det var en ganska bra värld jag växte upp i. Nivån i skolan var hög, både i läroverket och på universitet.

När han besöker Uppsala och sina gamla barndomskvarter i dag så tycker han att det mesta är sig likt men att det är fler studenter och en välkommen internationalisering.