Alsike kyrka är omgiven av ett idylliskt sommarlandskap. Vidsträckta åkrar och glittrande vatten ringar in den anrika byggnaden som uppfördes redan under 1200-talet.

Komminister Samuel Lilja visar in bland den generöst utsmyckade interiören av jugendkaraktär. Trots att kyrkan ligger en bit ifrån den centrala delen av samhället är det här alltid en naturlig samlingsplats för gudstjänster och söndagarnas högmässor.

Svenska kyrkans statistik från förra året visar att Alsike församlings medlemsantal ökat med 4,3 procent. Det är den högsta siffran bland församlingarna i Uppsala län.

– Alsike som samhälle är inne i en expansiv period. Det byggs väldigt mycket nytt och många flyttar in. Och är man då medlem och flyttar så syns det i statistiken, säger Samuel Lilja.

Han kom till Knivsta pastorat 2015 och har varit församlingspräst i Alsike i ungefär ett år. Ökningen har han i praktiken inte märkt av nämnvärt i kyrkan eftersom många medlemmar är passiva – även om han berättar att antalet gudstjänstdeltagare ökade under förra året. Men däremot märks det mycket i Alsike som samhälle, och han ser det som en utmaning att nå dem som flyttar hit och som kanske inte vet så mycket om församlingen.

Under våren har de till exempel börjat delat ut Alsikebladet specifikt till dem som är nya i området.

Eftersom Alsike är en liten församling fokuserar Samuel Lilja inte på medlemssiffror utan i stället på att bygga församlingen utifrån dem som samlas i kyrkan och skapa en stark gemenskap.

Finns det en oro för negativa medlemsantal?

– Jag tänker inte på det som något problem. Men i långa loppet kan det bli sämre med ekonomin. Fast det ser jag inte heller som ett problem – snarare kan det vara positivt att kyrkan får mindre pengar, kan man tycka ibland, säger han.

Varför då?

– Så att det blir ett större engagemang och man ser vad som är det viktiga. Att kyrkan inte bara blir en organisation bland andra organisationer, utan att vi har det kristna budskapet. Det är det absolut viktigaste.

Samlas det många som inte har stark relation till det religiösa utan dras till gemenskapen?

– Nej, det gemensamma är den kristna tron. Den är primär och den bygger församlingen. Sen är det inte fel att ha roligt också!

Förutom Alsike kyrka bedriver församlingen också verksamhet i S:ta Birgittakyrkan, belägen nära den nya delen av Alsike. Här hålls bland annat aftonböner och familjegudstjänster.