Det var tidigt på morgonen tisdag 20 mars som räddningstjänst larmades till Fyrisån. Förbipasserande upptäckte att restaurangbåten Skeppet hade börjat luta kraftigt. Skeppet hade av oklar anledning tagit in vatten och låg med kraftig slagsida. Räddningstjänst och kommun inspekterade båten och spärrade av platsen. Ägaren befann sig i utlandet och båten har sedan dess legat orörd. Nu har en ansökan om att få utföra arbeta på båten lämnats in till Uppsala kommun.

– Eftersom det går en gång- och cykelväg längs kajen behöver man ett tillstånd för att få arbeta där. För några dagar sedan inkom en ansökan och den handläggs just nu. Jag ser inget hinder för att den ska bli godkänd, säger Roger Lindström, områdeschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad innebär ansökan?

Artikelbild

| Roger Lindström, områdeschef på stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun.

– Det har tidigare sagts att man möjligen skulle lyfta upp eller bärga Skeppet, men båten är tung och det skulle bli ett stort arbete. Nu har man ansökt om att få utföra fysiskt arbete vid kajkanten och man kommer börja med att säkra upp båten med ett vajerspel och sedan pumpa ut vattnet. Det viktiga är att få upp Skeppet på rätt köl igen.

När kommer arbetet att inledas?

– Vi har en preliminär tid för det fysiska arbetet satt till tionde och elfte april. Orsaken till att båten tog in vatten är inte klarlagd och det kommer man att titta närmare på när båten är på rätt köl igen.

LÄS MER: Då kan Skeppet bärgas ur Fyrisån

LÄS MER: Båtägaren: ”Jag befinner mig i chock”