Ardalan Shekarabi har sedan 2014 varit civilminister i den rödgröna regeringen. Den rollen kommer han att ha även fortsättningsvis. Han tar även över konsumentfrågorna.

Finansdepartementet leds även i fortsättning av en person med stark koppling till Uppsala, nämligen finansminister Magdalena Andersson, uppvuxen  och utbildad i Uppsala.

I spekulationerna före Stefan Löfvens presentation av sin nya regering nämndes Erik Pelling som kandidat till bostadsminister, men så blev inte fallet för kommunstyrelsens nuvarande ordförande i Uppsala. I stället är det Per Bolund (MP) som nu ska axla bostadsfrågorna.

En person med Uppsalakoppling som dock får plats i den nya regeringen är erfarne Hans Dahlgren, född i Uppsala 1948, med lång karriär inom regeringskansliet och socialdemokratin. Hans Dahlgren blir nu EU-minister.

På ett av de områden som särskilt berör Uppsala kommun, forsknings- och högre utbildning, blir det en förändring i och med att Helena Hellmark Knutsson slutar.

De två ministrar som nu ska verka på utbildningsdepartementet är socialdemokraterna Anna Ekström, utbildningsminister även i förra regeringen, och Matilda Ernkrans, ordförande i riksdagens utbildningsutskott i dag.  Den senare blir den som ansvarar för forskning och högre utbildning.

En annan Uppsalabo som nämnts i spekulationerna kring ny miljöminister var Svante Axelsson, tidigare generalsekreterare från Svenska naturskyddsföreningen. Men den posten har gått till Isabella Lövin (MP).