Det är Uppsalas bästa stadsdel

Så säger läsarna om förtätningen

Läsarnas dom: det byggs för tätt!

Allt fler Uppsalaföräldrar köper bostad åt barnen

En minioritet i Uppsala får låna till en etta

Tre familjer - i ett rum på 15 kvadrat

Uppsala kommun: Vi har ingen skyldighet att ge alla människor en bostad

Många kritiska till växande Uppsala

Viktigt förbli en lien storstad

Mycket pengar för tak över huvudet