Ikano Bostad är ett företag inom Ikeasfären och ägs av familjen Kamprad. Tillsammans med Besqab inleds nu ännu ett bostadsprojekt i Uppsala, den här gången i Kungsängen. Sedan tidigare har Ikano Bostad byggt bostäder i Gränby, Kvarngärdet och centrala Uppsala.

Ikano Bostad vill också profilera sig genom att starta olika sociala projekt i sina nybyggda områden. På andra orter i landet har företaget tagit initiativ till fritidsgårdar, fotbollsskolor och organiserad läxhjälp. I Uppsala är tanken att bland annat en cykelpool med verkstad ska dras i gång för att uppmuntra de boende att ta sig fram med cykel i stället för bil eller buss, men än finns inget fastlagt beslut om saken.

– Det är för tidigt att säga säkert, men det är högst troligt med tanke på att vi har startat liknande projekt i våra andra områden, säger Christian Dalman som är bostadsutvecklingschef på Ikano Bostad.

– Vi hoppas kunna skapa samlingspunkter med butiker, caféer och föreningslokaler i området, säger han.

Byggområdet i Kungsängen ligger längs med Östra Ågatan strax söder om hamnspången, den gång- och cykelbro som förbinder Kungsängen med Stadsträdgården. På området ligger i dag företaget Nord Mills kvarn som enligt planerna ska stängas 2017. Hur kvarnen kommer att påverkas av bostadsbygget är även det för tidigt att säga, enligt Christian Dalman.

– Men den gamla byggnaden med långsidan längs Fyrisån räknar vi med att kunna bevara för bostäder eller kontor. Den vet vi är i sådant skick att vi kan använda den.

I dagsläget planeras samtliga bostäder att bli bostadsrätter, men hyresnivåerna är ännu inte satta. Men Christian Dalman är hoppfull om planernas fortskridande.

– Kommunen håller nu på med en detaljplan och hittills har samarbetet fungerat jättebra. Jag hoppas vi kan börja bygga 2019.