Den 5 juni är det studenten för tusentals av Uppsalas gymnasieelever. Det innebär att många på olika sätt kommer att färdas på lastbilsflak och traktorkärror genom de centrala delarna av Uppsala. För att minska risken för olyckor har polisen i Uppsala i vanlig ordning tagit fram flera regler och lokala direktiv som gäller för de som vill fira studenten på ett traditionellt traktorflak.

– Studentekipagen är ett undantagstillstånd då det i vanliga fall inte är tillåtet att transportera människor på det här sättet. Här har polisen tillfälligt skapat en ordning för att ändå kunna möjliggöra den här traditionen för de som studenter som vill åka på ett flak, säger Lisa Sannervik, presstalesperson på polisen.

Färdväg

Studentekipagen får färdas på Kungsgatan, Strandbodgatan, Östra Ågatan (söder Islandsbron), Munkgatan, Sjukhusvägen, Dag Hammarskjölds väg, Övre Slottsgatan, S:t Olofsgatan, Kyrkogårdsgatan och Skolgatan. Innanför de gatorna, inklusive Drottning Kristinas väg upp till slottet, är det förbjudet att framföra ett studentekipage. Ekipagen får bara köras medsols. Om skolan ligger centralt i Uppsala innanför den godkända färdvägen måste ekipaget ta sig ut ur området närmaste väg så snart som möjligt efter påbörjad färd.

LÄS MER: Lista: Då springer studenterna ut

Besiktning

Förbesiktning av samtliga fordon och flak måste ske innan studenterna får färdas på ekipagen. Besiktningen sker på morgonen den 5 juni och polisen har personal på plats vid parkeringen vid IFU Arena i Gränby från och med klockan 07.30.

Samtliga anmälda flak ska åka till besiktningsstationen för att genomföra besiktningen. Godkänns besiktningen får ekipaget ett intyg samt förhållningsregler av polisen. Intyget ska medföras under färd och vara väl synligt. Utan intyget kan polisen stoppa ekipaget.

Flakvärdar

Polisen uppmanar att de som ska vara flakvärdar ska ha tät kontakt med föraren av ekipaget. Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha god möjlighet att överblicka studenterna. Flakvärdar bör vara uppmärksamma på aktiviteten på flaken och se till att inga farliga situationer uppstår. En flakvärd bör vara över 21 år.

Alla ekipage kan anmälas till polisen redan nu. Enligt Lisa Sannervik finns det inget slutdatum men alla ekipage ska vara anmälda och slutbesiktigade innan de får köras från besiktningsplatsen vid IFU Arena den 5 juni.