Bälinge, Björklinge och Rasbo vårdcentraler samt Flogsta vårdcentrals verksamhet på Samariterhemmet, stänger. Patienter hänvisas till Svartbäcken, Gränbystaden respektive Stenhagens vårdcentraler.

Även ungdomsmottagningar vid Enköpings husläkarcentral, Gottsunda vårdcentral samt Knivsta vårdcentral stänger. Man hänvisar till Ungdomsmottagningen City, ungdomsmottagningen vid Sävja vårdcentral samt barnmorskemottagningen.

Övriga vårdcentraler har öppet.