– Kungsängen har generellt ganska höga grundvattentryck. Och borrar man där stöter man på grundvatten från Uppsalaåsen, som går strax under markytan, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Bortsett från regnskurarna kring midsommar, som gav ungefär 17 millimeter, har det inte fallit något regn att tala om i Uppsala sedan den 3 maj. Men samtidigt som bönderna tvingas skicka boskap på förtida slakt på grund av torkan, tränger grundvatten upp på Kungsängsleden vid järnvägsviadukten.

Enligt Bo Thunholm är det vanligt att man måste installera pumpar där man grävt ut för att körbanan går under en bro. Han säger att grundvattnet i de större magasinen, dit Uppsalaåsen hör, visserligen ligger något under de normala, men att det skett en rejäl återhämtning från de extremt låga nivåerna i fjol.

Artikelbild

| Det ligger vatten på vägen där Kungsängsleden går under järnvägen.

Roger Lindström, områdeschef på stadsbyggnadsförvaltningen, bekräftar att det är grundvatten som gör att körbanan är blöt.

– Det är ett återkommande problem. Vi gjorde en del åtgärder för två somrar sedan, men vattnet är kvar, säger han.

Kommunen har försökt dränera så att vattnet ska rinna ner till de pumpstationer som finns, men inte lyckats få bort vattnet. Enligt Roger Lindström är vattnet på körbanan ett fenomen som endast uppstår sommartid, och som inte har några andra konsekvenser än att hållbarheten på vägen kan bli något sämre på sikt. Vattnet får därför ligga kvar.

– Vi har bedömt att vi inte behöver göra fler åtgärder än. Men vi bevakar det, säger han.