Ett tillskott av prisvärda, mindre lägenheter ska byggas i Gamla Uppsala. Det har Uppsala kommun fattat beslut om i en detaljplan

– Uppsala behöver fler lägenheter som folk med vanlig plånbok har råd med. Gamla Uppsala är fantastiskt med sin tillgång till natur, kulturhistoriskt viktiga platser och idrottsanläggningar. Det känns bra att göra det möjligt för flera att bo i området, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden i ett pressmeddelande

De 190 lägenheterna ska fördelas på åtta hus som kommer att vara mellan tre och sex våningar höga, och ligga i området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan. Alla fastigheter ska få lokaler i markplan för småskalig affärsverksamhet, butiker och samhällsservice. I den nordöstra delen av området planeras ett kafé i markplan i direkt anknytning till ett torg.

I samband med byggandet kommer Gamla Uppsalagatan att omvandlas till stadsgata med trädalléer och kantstensparkeringar. Dessutom ska körbanan minskas, och båda sidorna får en fyra meter bred gång- och cykelväg samt ett 3,5 meter brett utrymme för parkeringsplatser och träd.