Centerpartiet i Uppsala vill inte göra som Moderaterna och bygga en skola på Kapområdet. När de på måndagen presenterade mål och budget för 2018 föreslog de istället att området ska bevaras som rekreationsyta och att kommunen ska uppföra en dansbana i området. Förhoppningen med en ny dansbana är dels att skapa aktiviteter för en åldrande befolkning, men också för att skapa trygghet i området.

– Vi har sett att den tillfälliga dansbanan som i dag finns i Stadsträdgården har hjälpt till att skapa trygghet i ett område som annars anses vara en av Uppsalas otrygga platser. Med en ny dansbana med tak kommer vi få rörelse i området under helger och kvällar, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Centerpartiet föreslår i budgeten att 10 miljoner kronor ska avsättas för att ett danscenter ska kunna skapas på platsen. Tanken är att dansbanan sedan ska förvaltas av stadens dansföreningar. på samma sätt som de sköter banan i Stadsträdgården. Att man motsätter sig Moderaternas förslag om en skola i området handlar, enligt Stefan Hanna, om att Uppsala måste få ha kvar rekreationsytor.

– Vi går med på att skolan ska byggas i Kungsängen som det var tänkt från början. Att bygga i Kap samtidigt som vi ser en enorm utveckling av antalet personer som bor i centrala Uppsala är inte rimligt. Vi måste ha kvar rekreationsytor, framför allt för att våra äldre ska ha saker att sysselsätta sig med.

I sin budget, där man har ett resultat på 300 miljoner, vill Centerpartiet också skapa ett mer integrerat Uppsala genom att omvandla 550 hyreslägenheter i Stenhagen, Eriksberg och Gottsunda till bostadsrätter.

Erik Pelling (S) är kritisk till Centerpartiets plan på dansbana. 

- Vad är det egentligen som gäller om Alliansen fick bestämma? På Kap-området vill Liberalerna bygga stans största inomhusbad, Moderaterna vill ha dit innerstadens största skola och nu vill Centerpartiet bygga en dansbana där.

Den rödgröna majoriteten står fast vid det långsiktiga planen för Stadsträdgården och Studenternas från 2015, där Kap blir ett festivalområde.

-  Bad blir det på Fyrishov och skola byggs på busstomten i Kungsängen, säger Erik Pelling.