Bakom brevet står en handfull chefer. Nu får de stöd av flera tidigare chefer som lämnat verket.

Orsaken till brevet är ”allvarliga missförhållanden vid Läkemedelsverket på grund av Christina Åkermans ledarskap”, skriver de anonyma brevskrivarna, som uppger sig vara såväl nyanställda som äldre. I brevet ges en rad exempel på vad de anser vara missförhållanden, däribland vuxenmobbning, hög omsättning på personal i ledningsgruppen, ständiga omorganisationer, och anlitande av konsulter utan riktig upphandling.

UNT har talat med en av personerna som skrivit brevet.
– Jag är så pass rädd för Christina Åkerman att jag inte vågar gå ut öppet, säger källan.
En person som inte tillhör brevskrivarna, men som känner till brevet och helt ställer sig bakom kritiken säger så här:
– Här är så lågt i tak, ingen vågar uttrycka någon kritik. Det här brevet är ett rop på hjälp.

Kritiken i brevet får nu stöd av Christian Ifvarsson. Under ett och ett halvt år var han som planeringsdirektör och ställföreträdande generaldirektör Christina Åkermans högra hand. Han uppger att han flydde Läkemedelsverket när han gått från att vara mycket uppskattad till att hastigt ha flyttats ut i kylan. Till UNT sade Christina Åkerman då att Christian Ifvarssons arbetsuppgifter dragits in på grund av en omorganisation och att han då valde att sluta.
–  Jag ställer mig bakom allt som sägs i brevet. Christina Åkerman är nyckfull och oförutsägbar och genom de ständiga bytena av personal i ledningsgruppen skaffar hon sig mycket makt. Men det blir svårt att få långsiktighet eller stabilitet i verksamheten, säger han.

I brevet till Läkemedelsverkets styrelse ges exempel på en rad konsulter som uppges ha fått uppdrag värda mellan ett par hundra tusen kronor upp till över en miljon, utan regelrätt upphandling. Det här styrks av Christian Ifvarsson som säger att han i egenskap av planeringsdirektör såg hur Christina Åkerman handplockade de konsulter hon ville ha, trots att andra avtal redan fanns.
– Hon ville ha in vissa personer och sade till mig eller någon annan: lös det. Hon var fullt medveten om de juridiska komplikationerna som följde på hennes direktiv till oss om upphandlingen, säger han.

En annan person som ger stöd åt kritik från brevskrivarna är professor Björn Beermann, mångårigt anställd vid Läkemedelsverket.
– Det är anmärkningsvärt med alla de duktiga personer som försvunnit ur chefsgruppen, säger han.
Enligt honom är Christina Åkerman i dag den enda med läkarkompetens kvar i toppen.
– Att läkare inte finns med i Läkemedelsverkets ledning är förstås också anmärkningsvärt, säger Björn Beermann.

Ytterligare en person som säger att bilden i brevet är riktig och kritiken befogad är tidigare kommunikationschefen Ursula Forner.
– Allt i brevet är sant. Jag slutade för två år sedan och när jag nu hör att inget blivit bättre måste jag reagera.
Hon har därför nyss kontaktat styrelseordföranden Mats Larson.
– Jag kände att han måste förstå att detta är på fullaste allvar. Tyvärr upplevde jag att han inte ville lyssna.
I brevet sägs att Christina Åkermans ger sina underställda orimliga arbetsbördor, bara för att sedan dela ut kritik när uppgifter inte lösts. Det här var både Ursula Forner och Christian Ifvarsson själva med om.
– Jag fick uppgifter som var helt omöjliga att verkställa. Men de öppnade ju för möjligheten att ge mig kritik, säger Ursula Forner.