Sedan år 2014 har Uppsala kommuns revisorer riktar skarp kritik mot att kommunen inte redovisat sina exploateringsutgifter korrekt. Det handlar om gator, vägar, rondeller och annat i nya bostads- och affärsområden som kommunen byggt och sålt vidare. Underlagen har varit så bristfälligt så att det inte gått att avgöra vad som byggts och hur det ska redovisas. Totalt handlar det om projekt för långt över en miljard kronor som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden. Kommunens tjänstemän har under flera år jobbat för att få till en korrekt redovisning. Arbetet skulle ha varit klart förra året, men inget gjordes förrän i oktober.

– Först i april i år har man tagit fram riktlinjer för hur redovisningen ska skötas. Så får det inte fungera, säger revisor Jan-Olov Sjölund, som anser att bristerna både kan ha påverkat kommunens ekonomi och anseende.

Han anser inte att kommunstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för år 2018. Övriga tio revisorer är lika kritiska men nöjer sig med en anmärkning. De anser dock att politikerna i kommunstyrelsen inte har prioriterat uppgiften.

– Det finns inget i det material vi tagit del av som visar att kommunstyrelsen har haft styrning, ledning, kontroll eller uppföljning av arbetet. Man har låtit det leva sitt eget liv, säger Jan-Olov Sjölund

Politikerna har skrivit ett svar på kritiken som mynnar ut i att det inte finns skäl för revisorerna att rikta anmärkningar eller kraftig kritik mot kommunstyrelsens arbete under 2018.

–  Det var vi som uppmärksammade revisorerna på hela problematiken och ville ha en granskning. Revisorerna borde hjälpa oss i stället för att kritisera, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (L).

Ni blev inte klara 2018 som utlovats och arbetet startade inte förrän oktober?

– Kritiken för det är befogad. Men det är inte så att vi inte gör något. Vi jobbar med frågan. Någon ekonomisk skada för kommunen innebär det inte. Men vi kommer naturligtvis att ta till oss av kritiken, säger han.

Enligt Jan-Olof Sjölund var det revisorerna som uppmärksammade problemet.

– Rättningarna har gjorts tack vare att vi revisorer legat på. Det finns inget som visar att kommunstyrelsen gjort det, säger han.

När blir då arbetet klart?

– Så fort som möjligt, målet är att det ska vara klart under 2019, säger Mohamad Hassan.