Det nya normala i de flesta kommuner är att det inte längre finns två tydliga block som kan fördela posterna i politiska nämnder mellan sig. Därför måste man nu tänka om och hitta nya lösningar. Det säger Erik Pelling (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

– Nu har vi en opposition till höger och en opposition till vänster. Är det då rimligt att M, C och KD tar alla oppositionsposter och lämnar V utanför?

Men de menar ju att V inte är ett oppositionsparti och därför inte borde få oppositionsposter, utan att ni får dela med er av era poster till V?

– Vänsterpartiet är i opposition. De har valt att rösta på mig i stället för Fredrik Ahlstedt med stöd av SD, det vore konstigt av dem att inte ta ställning. Vi har ingått en valteknisk samverkan, och man måste skilja på en sådan och på ren politisk samverkan.

Den valtekniska samverkan som V och mittenstyret ingått har inneburit att V släpper fram det nya minoritetsstyret i utbyte mot bättre representation i nämnder och styrelser. Erik Pelling bekräftar att V utlovades posterna som andra vice ordförande i så många nämnder och bolag som är rimligt utifrån deras väljarstöd.

– Det handlar både om respekt mot väljarna och om att såväl styret som oppositionen är väl representerade.

Med det resonemanget borde väl även Sverigedemokraterna få oppositionsposter?

– Vi anser att det är viktigast att oppositionen både till höger och vänster finns representerade. Det bästa vore om alla oppositionspartier själva kunde fördela posterna rättvist mellan sig.

Inför fördelningen av kommunalrådsposter tidigare i höst tog SD strid för att reglerna ska ändras så att kommunalrådsposterna fördelas efter proportionalitet i stället för genom förhandlingar partierna emellan. Partiet fick dock inte igenom sitt krav, och har i dag ingen kommunalrådspost. SD tycks alltså inte heller få några oppositionsposter i presidierna.

Utifrån det nya politiska landskapet krävs att Uppsalas partier beslutar om en ny praxis i god tid innan valet 2022. Det menar såväl Erik Pelling som Liberalernas kommunalråd Mohamad Hassan.

– Valresultatet har skapat låsningar i många kommuner. Det är mycket vi behöver se över eftersom dagens system bygger på två traditionella block. Idag ser verkligheten annorlunda ut. Av respekt för väljarna är det viktigt att alla partier är representerade i nämnder och styrelser utifrån väljarstöd. Kanske borde till exempel ett parti garanteras en kommunalrådspost om det fått en viss procentandel, säger Mohamad Hassan.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 10–11 december kommer nämndernas sammansättningar att klubbas.