Enligt stämningsansökan som lämnats in till Uppsala tingsrätt har mannen utsatt hästen för lidande.

Misstanken handlar om att hästen inte fått vård, trots att djuret haft en skada eller sjukdom. Följden blev att en tumör växte in i vävnaden kring det skadade eller sjukdomsdrabbade stället på hästen, vilket enligt stämningsansökan orsakade hästen ett utdraget lidande eller smärta. Som bevis i handlingarna finns fotografier och ett obduktionsintyg.

Mannen nekar till att han med flit har utsatt hästen för lidande.