En bra bashastighet som minskar trafikolyckor eller hastighetssänkning som bara gynnar cyklister och så kallade "miljöidioter"? UNT:s artiklar om de sänkta hastigheterna i Uppsala är sannerligen ett ämne som engagerar. De båda artiklarna som publicerades under långfredagen har genererat över 200 kommentarer där många har argumenterat för och emot att 50 km/h ska bli 40 km/h eller ännu värre – 30 km/h!

Läs mer:I höst ska hela Uppsala köra saktare

Läs mer: Så tycker Uppsalaborna om de nya hastighetsgränserna

Under fredagskvällen var drygt 60 procent av kommentarerna positiva till en hastighetssänkning och förespråkade både att det skulle bli tryggare i trafiken och minska avgasutsläppen.

Cirka 40 procent av kommenterarna var negativa till en hastighetssänkning och menade istället att människor skulle bli bättre på att köra bil. Enligt dem skulle hastighetssänkningen även innebära att bilar blir kvar längre i centrala Uppsala vilket skulle medföra ökade avgasutsläpp, på exempelvis Kungsgatan som redan är hårt drabbad.

"Sänkt hastighet tvingar ju bara bilister, bussar och lastbilar att köra på lägre växel vilket ger högre bensinförbruknig och större utsläpp.", skriver en läsare.

Hur det var med den saken rådde det dock delade meningar om. En läsare menade att lägre hastigheter skulle skapa en bättre trafikrytm utan så mycket "start och stopp-körning" vilket skulle gynna miljön.

Säkerhetsaspekten var en annan sak som diskuterades flitigt. Många menade att det redan i dag, på sträckor där Uppsala kommun sänkt hastigheten, sker dumdristiga omkörningar i bussfiler och ökade trafikstockningar då bilar försökt köra om andra bilar som kört långsammare.

"Självklart skapar det här beslutet en extrem stressig miljö för väldigt många förare och kommer leda till med dumdristiga beslut! Den som säger annat saknar erfarenhet av bilkörning i staden!", skriver en Facebook-användare.

Varpå en annan läsare svarade: "Det verkar som att många bilister i Uppsala får börja med mindfulness eller annan avstressande aktivitet för att få ner de höga stressnivåerna".