– Det här blir inte demokratiskt. I några nämnder kan det bli S, V och MP på de tre ordförandeposterna. Det blir alltså ingen insyn alls från de borgerliga oppositionspartierna, men insyn är ju ännu viktigare nu när det inte finns någon politisk majoritet, säger Fredrik Ahlstedt, kommunalråd för Moderaterna.

Arbetet med att ta fram kandidater till de så kallade presidieposterna – det vill säga posterna som ordförande samt förste respektive andre vice ordförande – i de 14 politiska nämnderna i Uppsala är i full gång. Praxis i Uppsala har under decennier varit att den styrande koalitionen får ordförandeposten samt första vice ordförande, medan det största oppositionsblocket får posten som andra vice ordförande.

Men så ser det inte ut att bli den här mandatperioden. Vänsterpartiet kräver nämligen att få posten som andre vice ordförande i fyra nämnder och tre kommunala bolag. Det är något som den nya koalitionen mellan S, MP och L kommer att rösta för.

Eftersom koalitionen inte har egen majoritet i kommunfullmäktige har man ingått en så kallad valteknisk samverkan med V för att koalitionens förslag till kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling (S), skulle få tillräckligt med röster. Med löfte om att bli representerade i nämnder och styrelser utifrån valresultat gav V koalitionen sitt stöd.

– Det normala med en sån här valteknisk samverkan vore att ge Vänsterpartiet första vice ordförandeposterna. Inte posterna som andra vice ordförande, eftersom det är oppositionens poster, säger Jonas Segersam, kommunalråd för Kristdemokraterna.

Kan man inte säga att Vänsterpartiet är i opposition eftersom de inte sitter med i mittenstyret?

– De ingår ju i hela regeringsunderlaget, så de är inte ett oppositionsparti. Men det finns ett gemensamt intresse från V, S, MP och inte minst L att få det att låta som att V är i opposition.

Enligt uppgifter till UNT har Vänsterpartiet begärt posterna som andra viceordförande i utbildningsnämnden, äldrenämnden, plan- och byggnadsnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden. Om detta går igenom innebär det att de tre partierna i den så kallade Uppsala-alliansen – M, C och KD – blir utan presidieposter i flera tunga nämnder. I de kommunala bolagen vill V ha andre vice ordförandeposten i Fyrishov, Uppsalahem och Skolfastigheter.

M, C och KD hade på måndagskvällen ett gemensamt gruppmöte för sina kommunfullmäktigegrupper för att diskutera frågan. Jonas Segersam menar att agerandet från det nya styret skapar stor politisk osäkerhet för de partier som är i opposition – vilket i Uppsalas fall skiftar ofta.

– Att det styrande blocket börjar bestämma hur oppositionen ska fördela sina poster är inte en demokratisk utveckling. Tänk om Alliansen vinner nästa val och att vi då säger att S inte ska få några vice ordförandeposter alls, utan ger alla till V. Praxis måste fortsätta vara tydliga fördelningar mellan styret och oppositionen.

Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet, anser att det är högst rimligt att V får de poster man krävt.

– Det här är bara ett tramsigt sätt för M, C och KD att roffa åt sig alla oppositionsposter. Vi är tredje största parti och utifrån det förtjänar vi en rimlig andel, säger han.

Men är V att betrakta som ett oppositionsparti när ni röstade fram Pelling?

– Definitivt. Det kommer att bli väldigt tydligt under mandatperioden att vi är ett oppositionsparti som driver vår egen politik. Vi röstade fram Pelling eftersom alternativet skulle ha varit en person från ett högerparti.