Det har gått ett halvår sedan restaurangbåten Skeppet började ta in vatten och räddningstjänsten kallades till dess hamnplats i Fyrisån. Båten är i dag obrukbar och kommunen har ställt krav på att den ska avlägsnas, vilket överklagades av ägaren. Länsstyrelsen gick på samma linje som kommunen och nu har ägaren skickat in en överklagan även till länsstyrelsen.

– Vi har fått in ett överklagande som vi har skickat till Mark- och miljödomstolen den 24 september. Tyvärr är det i princip oläsbart, säger Cecilia Magnusson, chefsjurist på länsstyrelsen i Uppsala.

Överklagan har skickats in digitalt med en upplösning som är så låg att texten är oläsbar. Delar av texten är markerad med en överstrykningspenna och har handskrivna anteckningar i marginalen. Cecilia Magnusson utgår från att mark- och miljödomstolen kommer att kräva en komplettering av ägarens överklagan.

Artikelbild

Hade ägaren inte överklagat länsstyrelsens beslut inom den angivna tidsramen hade beslutet vunnit laga kraft och båten behövts flyttas innan den 21 december.

Det omskrivna skeppet låg under 1990-talet i Visby hamn och gick då under namnet Graceland. Den nuvarande ägaren tog över 2003. Efter flera stökiga år med bland annat brand på båten och indraget alkoholtillstånd på grund av oren sprit, dök båten upp i Uppsala 2009. Då under namnet "M/S Svalan".

Tidningen har sökt Skeppets ägare utan framgång.