– Ledningen har varit naiv. I vår region har det varit attacker gentemot enskilda poliser. Jag tycker att de borde ha haft bättre framförhållning kring det strategiska regionala utredningsarbetet. Det tycker jag man kan kräva av polisledningen, säger en initierad poliskälla.

Problemen rör ett 60-tal poliser som ingår i den särskilda regionala utredningsenheten. Verksamheten är hemlig och har ett högt skyddsvärde.

Efter att 2009 ha flyttat in på Uppsala garnison och där ha kunnat nyttja ett starkt skalskydd med stängsel och bevakad entré är arbetsmiljön nu en helt annan. Den nya fastigheten har sämre skalskydd, vilket innebär att varken mur eller stängsel finns kring fastigheten.

– Det bästa är om den här verksamheten kan smälta in i annan verksamhet. På Uppsala garnison satt poliserna med militärer, där var det ingen som kände igen oss och det gjorde verksamheten mindre sårbar, säger poliskällan.

UNT skriver medvetet inte något om fastighetens placering, då verksamheten är skyddsvärd och alltför tydliga uppgifter om den och polisens arbetssätt riskerar att skada verksamheten och de anställda.

Riskerna som poliserna tvingas arbeta med är ibland stora.

– I landet angrips polisfastigheter med handgranater och bomber. Den organiserade brottsligheten i Uppsala är ungefär densamma som i Göteborg och Malmö. Men jag tror att ledningen är tagen på sängen, även om den inte borde vara det. De borde ta arbetsmiljöfrågor mer seriöst, men vi blev inte tillfrågade inför flytten. Jag tror att det här är en nödlösning, kanske fick de panik.

Har ni tagit upp det med fack och skyddsombud?

– Nja, vi har tagit upp det med våra chefer.

Hur skulle du beskriva känslorna kring flytten bland poliserna?

– Ingen var nöjd med flytten då det innebar betydligt mer krångel att hålla arbetsmetoder, fordon och personal hemliga. Men jag tror tyvärr inte att någon av gruppcheferna vågar uttala sig negativt om flytten.

Varför inte?

– Det kan leda till stopp i karriären.

Mår poliserna dåligt efter flytten?

– Jag tror inte att så många mår dåligt, men att många känner frustration över att arbetet har blivit mer ineffektivt.

Sitter ni permanent i fastigheten?

– Vi har suttit här sedan ett år och eftersom det är en tillfällig lokal kommer vi att behöva flytta igen, vilket kommer störa arbetet ytterligare.

En aspekt kring arbetet är att poliserna tvingas parkera sina egna bilar en bit från fastigheten som de sedan tar sig till genom att gå. När polisens bilar sedan ska nyttjas behöver de återigen gå till en parkering cirka en kilometer bort.

– Det blir helt enkelt krångligt.

Det finns de inom polisen som inte upplever några större förändringar efter flytten. En av gruppcheferna i den berörda verksamheten berättar för UNT att denne inte upplever att flytten har medfört några negativa förändringar. Men de flesta inom polismyndigheten som UNT talar med vill inte uttala sig.

Den chef inom polisen, Rickard Johansson, som UNT har hänvisats till i ärendet har varit knapphändig med kommentarer.

I ett sms till UNT skriver han:

"Med all respekt men polismyndighetens inre säkerhetsarbete vill jag inte kommentera i media".