Den som vill se Gunnar Nylunds mästerverk "Djungeln vaknar" där det står i dag måste ta sig till SLU:s bibliotek på Campus Ultuna under vintern. För sedan kan det vara borta. I oktober berättade UNT om att SLU:s ledning upplever att konstverket ger problem vid internationella besök, inte minst från Afrika, och därför vill flytta det.

"Ingen har krävt att det ska tas bort för att fortsätta samarbeta med oss. Men det generar och besvärar. Är det den här bilden ni vill visa av Afrika, frågar de. Därför tycker vi att verket borde finnas på Nationalmuseum", sade prorektor Karin Holmgren till UNT då.

Nu har en intendent från Nationalmuseum besökt SLU.

– Planen nu är att det ska kunna flyttas i mars. Bara vi får en bekräftelse från Nationalmuseum så kan vi börja planera, säger Martin Melkersson, universitetsdirektör

Verket är en keramisk relief i stengods – i storformat.

– Flytten kommer att bli meckig och vi måste nog ta bort fönster och dörrar för att kunna få ut det. Nationalmuseum verkar heller inte vilja flytta det medan det är vinterväglag, säger Martin Melkersson.

Enligt honom har SLU:s beslut att ta bort konstverket inte väckt någon större diskussion på universitetet.

– Jag har faktiskt inte hört någonting, säger han.

Konstnären Gunnar Nylund var konstnärlig ledare på Rörstrand under många år. I en text intill verket står att "Djungeln vaknar" räknas till Gunnar Nylunds främsta offentliga verk och har höga konstnärliga och kulturhistoriska värden. I texten finns också en vägledning till hur man ska förstå verket. Där sägs att "Djungeln vaknar" har referenser till klassiska paradisskildringar, men också kan placeras i ett efterkrigssammanhang och arbetet för en fredlig värld, och att det också kan ses som en kommentar till människans påverkan på jorden.

Enligt Martin Melkersson har också länsmuseet i Gävleborg visat intresse för verket.