Vilka är Pillerpodden?

– Vi är två unga tjejer som själva har psykisk ohälsa. Jag lider av depression och ångestproblematik och min kollega Siri Strand har diagnosen borderline. Vi har en podcast som fokuserar på opinionsbildning och utbildning för att motverka psykisk ohälsa bland unga.

Hur jobbar ni?

– Vi är övertygade om att man måste utbilda och prata om psykisk ohälsa för att bryta de tabun och den skam som finns i dag. Vi jobbar med organisationer som Uppsala tjejjour och Sensus plus att vi själva försöker att synas och höras på så många platser som möjligt, till exempel Rektorseventet nu på torsdag.

Vad är rektorseventet?

– En inbjudan till Uppsalas rektorer för att ge dem en chans att se problematiken och en möjlighet att förbättra hanteringen av den psykiska ohälsan. Vi vill erbjuda ett perspektiv från alla nivåer, bland annat från lärarhåll, Uppsalas tjejjour och eleverna själva. De skolor som främst behöver ta tag i problemen är ofta de som är räddast för det och svårast att nå.

Vad har ni för mål?

– Att förbättra elevhälsan genom att avlasta och hjälpa. Man måste inte altid vara utbildad för att prata – det är orimligt att en kurator ska ha hand om 1 000 elever.