Idrottsplatsen vid Björkgatan - Hjalmar Brantingsgatan används i dag av skolelever och idrottsföreningar, främst för fotboll, amerikansk fotboll och friidrott. Sedan tidigare finns planer på att bygga ut arenan för att klara kraven för spel i amerikansk fotbolls högsta liga, Superserien, där Uppsala 86ers spelar. Laget har i dag Studenternas som hemmaarena men kommer att övergå till Österängen i samband med att båda arenorna byggs ut.

Inom kort börjar nu arbetet inom Uppsala kommun för att ta fram en ny detaljplan för idrottsplatsen, som bland annat ska få större läktare och fler omklädningsrum. På önskelistan finns också matchsekretariat, kanslilokal, samlings- och förrådsutrymmen samt kiosk. Dessutom finns förslag om att bygga lokaler för fysträning och gymverksamhet på området. Samtliga förslag ingår i det arbete som ska resultera i ett förslag till detaljplan för idrottsplatsen.

De förhoppningar som funnits om en byggstart i höst kan inte uppfyllas. En färdig detaljplan beräknas kunna bli klubbad av plan- och byggnadsnämnden först under första kvartalet 2018. Därefter behövs bland annat bygglov innan ombyggnaden kan starta.

Artikelbild

Hur stora de ombyggda läktarsektionerna blir är en av de frågor som ska rätas ut under planarbetet. Det krävs minst 800 sittplatser, varav 500 under tak, för att uppfylla kraven för spel i den högsta amerikanska fotbollsserien. I dag finns endast ståplatser utan tak på idrottsplatsen. Klart är att några av de träd som i dag finns runt Österängen behöver fällas för att ge plats åt större läktare. Några nya parkeringsplatser är inte aktuella i den planerade utbyggnaden.

Österängen var tidigare en lertäkt för tegeltillverkning. Platsen har därefter, i närmare 100 år, använts för spontanidrott och lek. En ordnad idrottsplats anlades under 1950-talet, senaste ombyggnaden skedde 2013 då konstgräs och nya löparbanor anlades.