Under ett tillsynsbesök i januari frågade inspektörer från Miljö- och hälsoskyddssnämndens tillståndsenhet om det kunde serveras någon mat på hotellet. Serveringsansvarig berättade att det gick att få våfflor. Efter en kontroll i köket konstaterades att hotellet bara hade råvaror som kunde användas till frukost, såsom ägg, yoghurt, bröd och pålägg. Personalen berättade att gäster kunde köpa mat från restauranger i närheten, vars menyer låg framme på receptionsdisken.

För att alkoholtillstånd ska utfärdas måste det serveras mat på stället.

Detta är andra gången som det har påpekats brister i hotellets matservering. Förra gången var 2017 men då avslutades ärendet utan någon åtgärd. Miljö- och hälsoskyddssnämnden ser allvarligt på att bolaget som äger hotellet inte har vidtagit rättelser trots att det har påpekats brister vid ett tidigare tillfälle. Hotellet får nu en erinran, vilket används vid lindriga förseelser. Hotellet måste vidta åtgärder och ärendet ska följas upp vid nästa tillsyn. Om bristerna inte åtgärdas kan alkoholtillståndet dras in.