Den slutsatsen drar forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i en studie bland drygt 36 000 kvinnor i åldrarna 30 till 49 år Uppsala län.

– Med vår nya modell baserad på hemprovtagning för hpv-testning ökar säkerheten i diagnostiken samtidigt som fler kvinnor hörsammar inbjudan att delta i screeningen för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer innan de hinner bli farliga, säger professor Ulf Gyllensten vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

I studien, som publiceras tidskriften British Journal of Cancer, fördelades kvinnorna med slumpens hjälp på två lika stora grupper. I den ena kallades de till sedvanlig cellprovtagning gjord av en barnmorska på vårdcentralen. I den andra gruppen erbjöds kvinnorna att själva ta ett prov i hemmet och skicka in för hpv-analys – och om provet visade sig innehålla hpv-virus uppmandes kvinnan att lämna ett nytt prov efter några månader.

Artikelbild

Ulf Gyllensten

– De flesta hpv-infektioner läker snabbt ut av sig själva, men om infektionen blir kronisk kan den orsaka cellförändringar som till sist ger upphov till livmoderhalscancer. De kvinnor som hade hpv i båda proverna kallades därför till en en mer noggrann gynekologiska undersöknng av livmoderhalsen, säger Ulf Gyllensten.

Hos drygt två procent hos kvinnorna som erbjöds att själva ta prover i hemmet för hpv-testning upptäcktes så allvarliga cellförändringar att de kunde vara förstadier till livmoderhalscancer, jämfört med hos en procent av kvinnorna som hade kallats till vanlig cellprovtagning på vårdcentralen.

– Eftersom det var slumpen som hade avgjort om kvinnorna skulle undersökas enligt den ena eller andra testmodellen finns inga skäl att tro att den verkliga förekomsten av cellförändringar skiljde sig så mycket mellan dem. Förklaringen måste i stället vara att man med sedvanlig cellprovtagning missar många sådan fall, säger Ulf Gyllensten.

Upptäckten att det är ett virus, hpv, som orsakar livmoderhalscancer gjordes för ett par årtionden sedan, men långt innan dess startade den gynekologiska hälsokontrollen för att med hjälp av ett cellprov från livmodertappen upptäcka och behandla bort förstadier till livmoderhalscancer. Tack vare denna allmänna screening kunde antalet fall av livmoderhalscancer halveras och dödligheten i sjukdomen minska nästan lika mycket.

Artikelbild

Sedan kvinnan själv tagit provet från livmoderhalsen stryker hon ut det på ett papper som försluts och skickas in för hps-analys.

– Men under en lång följd av år har vi dessvärre inte sett någon ytterligare minskning av livmoderhalscancer i Sverige. Att döma av resultaten från vår nya studie borde en övergång till en screeningmodell, baserad på hemprovtagning och upprepad hpv-testning kunna få antalet fall av livmoderhalscancer och dödligheten i sjukdomen att på nytt peka nedåt, säger Ulf Gyllensten.

Men blir det inte väldigt dyrt att övergå från en gammal väl inarbetat testmodell till en ny modell baserad på avancerad virusdiagnostik?

– Nej, tvärtom pekar de hälsoekonomiska beräkningar som vi har gjort på att den totala kostnaden för screeningen med vår modell skulle kunna halveras samtidigt som alltså dubbelt så många kvinnor i högriskzonen för livmoderhalscancer skulle kunna identifieras och få förebyggande behandling, säger Ulf Gyllensten.