I Sverige finns omkring 2 miljoner hundar och katter, och var fjärde hushåll har minst en hund eller katt. Nu har forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala räknat ut värdet av hundar och katter i Sverige - i alla fall det ekonomiska. Och det är betydande belopp det handlar om. Exempelvis visar forskarnas beräkningar att mer än 8 000 personer sysselsätts i katt och hundsektorn. Och bidraget till den svenska bruttonationalprodukten uppskattas till sju miljarder kronor per år. Enligt forskarna ska detta ses som en miniminivå.

Och vi svenskar verkar vara beredda att lägga mycket pengar på våra sällskapsdjur. Mellan 2003 och 2014 fördubblades summan vi spenderar på hundar och katter när det gäller foder, utrustning, inköp av djur och kostnader för veterinära tjänster. Sammanlagt under 2014 uppgick den summan till 11,4 miljoner.

Lägger man därtill kostnader för inackordering och omvårdnad, samt kurs- och tävlingsverksamhet uppgick omsättningen under 2015 till hela 16 miljarder kronor, skriver forskarna i ett pressmeddelande.