Efter en inspektion av HVB-hemmet har IVO påtalat stora brister i bemötandet av barnen. Vid inspektionen i mars berättade fem flickor att personalen utsatt dem för bestraffningar. Detta efter att barnen exempelvis använt droger. Under den period som incidenten utretts har personalen bland annat ignorerat barnen, inte gett kramar samt nekat användning av mobiltelefon även när barnen velat ringa sina föräldrar. IVO bedömde detta som kränkande mot barnens integritet. Dessutom saknar åtgärderna stöd i lag.

Vid uppföljningen i maj kunde IVO avsluta ärendet. Ny personal hade rekryterats och alla anställda skulle utbildas i metoden kognitiv- och beteendeträning i vardagen.