– Sjuksköterskebristen har påverkat oss som alla andra. Vi försökte hålla emot länge men förra sommaren gick det inte längre. Och sedan har det fortsatt, säger Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin på Akademiska sjukhuset.

Även om ökningen av hyrpersonalen för region Uppsala är större än i många andra landsting ligger totalsiffran fortfarande lägre än på andra håll i landet. Med tanke på att det finns en ambition inom region Uppsala att inte ha några hyrkostnader alls går utvecklingen dock åt fel håll.

Det område som står för den i särklass största ökningen av inhyrd personal är akutsjukvård och internmedicin, där hyrkostnaderna ökat med drygt 13 miljoner kronor.

Anette Skoglund, som är verksamhetschef, säger att det beror på att akutmottagningen, till skillnad från många andra avdelningar, inte kan minska antalet vårdplatser.

– Vi har 52 000 besök per år, oavsett vad vi gör. Det är ett snitt på 150 patienter om dagen och toppar på 200 per dag. Och det måste vi ha bemanning för att klara av. Det finns en gräns för hur hårt vi kan köra med vår egen personal. Då är det bättre att ta in hyrsköterskor än att köra slut på den egna personalen, säger hon.

Viktor Ekström, avdelningschef på akutavdelningen, håller med.

– Det ska vara ett hållbart arbetsliv för våra egna anställda. Och det tar tid att rekrytera för att ersätta de brister vi har, säger han.

För att arbeta som sjuksköterska på akutmottagningen krävs en viss erfarenhet.

– När sjukhuset anställer nyfärdiga försöker vi ha som mål att de kan jobba på akuten senare, men att de börjar på en lägre vårdnivå, säger Anette Skoglund.

UNT har tidigare berättat om att sjuksköterskor varit kritiska mot förändringar i avtalet om arbetstider för dem som jobbar mycket obekväm tid. Anette Skoglund säger att detta påverkat akutmottagningen, men att det inte går att dra några entydiga slutsatser.

– Avtalen på sjukhuset var inte helt rättvisa. Nu har vissa fått det lite sämre och andra fått det bättre. Men det är också många saker som samvarierar. Det handlar om att sjuksköterskor vidareutbildar sig till andra specialiteter, hur arbetstidsavtalen påverkar och andra faktorer. För att vara en bättre arbetsgivare behöver vi ha en bra arbetsmiljö, säger Anette Skoglund.

LÄS MER: Allt fler sjuksköterskor säger upp sig

LÄS MER: Macdisi: "Förslaget är generöst"

LÄS MER: Sjuksköterskor hotar att säga upp sig