Undersökningen har genomförts av Institutet för framtidsstudier och bygger på svar från 3 518 personer.

2 217 av dem har uppgett att de skulle rösta på SD i val till riksdagen, 548 skulle rösta på S och 634 skulle rösta på M. 119 personer skulle inte rösta alls.

 LÄS MER Forskare kommenterar undersökningen

Andel som instämmer i följande påståenden:

”Det behövs en kraftfull ledare för att stoppa de radikala och omoraliska strömningar som råder i dagens samhälle.”

Sverigedemokraternas väljare: 71 procent.

Socialdemokraternas väljare: 45 procent.

Moderaternas väljare: 60 procent.

”Det bästa sättet att leva är enligt gamla värderingar.”

SD-väljare: 47 procent.

S-väljare: 14 procent.

M-väljare: 23 procent.

”Det är nog bra att vissa grupper är överordnade och andra underordnade.”

SD-väljare: 28 procent.

S-väljare: 9 procent.

M-väljare: 22 procent.

”Ibland tycker jag inte speciellt synd om andra när de har problem.”

SD-väljare: 32 procent.

S-väljare: 16 procent.

M-väljare: 26 procent.

Andel som tar avstånd från följande påståenden:

”Vårt samhälle skulle må bäst om vi visade tolerans och förståelse för icke-traditionella värderingar och synsätt.”

SD-väljare: 50 procent.

S-väljare: 11 procent.

M-väljare: 28 procent.

”Vi bör sträva efter ökad social jämlikhet.”

SD-väljare: 9 procent.

S-väljare: 1 procent.

M-väljare: 8 procent.

De tillfrågade i undersökningen fick också ta ställning till frågor om barnuppfostran, framtidstro och förtroende för riksdagen:

Andel som valde lydnad bland fem viktiga egenskaper barn bör lära sig hemma.

SD-väljare: 18 procent.

S-väljare: 7 procent.

M-väljare: 11 procent.

Andel somanser att de kommer att få det bra i framtiden.

SD-väljare: 53 procent.

S-väljare: 67 procent.

M-väljare: 73 procent.

Andel som har förtroende för att riksdagen sköter sitt arbete.

SD-väljare: 6 procent.

S-väljare: 27 procent.

M-väljare: 60 procent.

Källa: Institutet för framtidsstudier.