På plats på Akademiska sjukhuset är stämningen uppsluppen under fredagseftermiddagen. Solen skiner in genom sidofönstren och adderar ytterligare värme till de febrila förberedelser som pågår inför invigningen. Ballonger blåses upp och det blågula band som ska klippas vid invigningen spänns med precision. Nya "idélådor" har placerats ut, och vissa av pilotprojektets idéer har redan genomförts. Det finns stora visioner, men även mindre, mer lättgenomförliga idéer får plats.

– Jag ser särskilt fram emot de små idéerna som vi inte får in på annat sätt, de som är enkla att genomföra men som gör stor skillnad, säger Ebba Jangward, en av projektets idékoordinatorer.

Det kan röra sig om extra krokar i duschen eller den pall som införskaffades för att medföljande syskon lättare ska kunna tvätta händerna innan besöket hos ett syskon som fötts för tidigt.

Artikelbild

| "Gnuggisar" fanns sjukvårdspersonalens armar på fredagen.

Ett annat fall som belysts av pilotprojektet och som nu genomförts i praktiken rör förflyttningen av för tidigt födda barn.

– Man vill undvika att separera barnet från föräldern, och alla varianter där man kan förhindra detta är välkomna, säger Maria Jansdotter som projektleder satsningen.

För att genomföra transporten på ett så bra sätt som möjligt har den medicintekniska avdelningen specialbyggt en rullstol där respiratorutrustning kan hakas på under transporten till neonatalavdelningen. I stället för att placera barnet i en transportkuvös ligger barnet mot mammans hud under hela transporten, samtidigt som det får lättare respiratorhjälp för andningen.

Att det här initiativet har tagits på barnsjukhuset hänger samman med den nära kontakt som redan finns mellan personal, föräldrar och barn på denna avdelning.

Artikelbild

| Barnsjukhusets satsning kallas för "Idékraft".

– Barnavdelningen var ett självklart val, säger Maria Jansdotter. Det är de som upplever vården och vi är beroende av deras idéer för att utveckla verksamheten, fortsätter hon.

Projektet har väckt ett stort engagemang hos såväl patienter som personal.

Artikelbild

| Ballonger fanns på fredagens invigning.

– Det senaste tillskottet är att vi även samlar in barnens idéer och låter sjukhusets barnråd utvärdera dem, säger Maria Jansdotter.

Idélådorna töms varje vecka. Tanken är att de som har lämnat utvecklingsförslag ska få en snabb återkoppling.

Idékoordinatorn Åsa Molin tror och hoppas att de även får in förslag kring väntrummens utformning.

– De är så tråkiga här, utbrister hon.