– Den arbetsordning som kommer att gälla under tiden ska i stort sett vara identisk med den nuvarande, kommunikationschef på Uppsala universitet.

Framförallt är det humaniora och samhällsvetenskap som mycket starkt reagerat på föreslagna förändringar som man menar hotar det kollegiala styrelseskicket inom universitetet, och kan leda till ökad toppstyrning. I den utredning som nu ska göras under 2011 ska det kollegiala delaktigheten säkerställas på alla nivåer, enligt beslutet. Rektor Anders Hallberg ska formulera direktiven för utredningen till nästa styrelsemöte i december.
– Såväl rektor som styrelsens ordförande menar att tiden för att ta fram en ny ordning varit kort, men att den debatt som förts under turbulensen inför dagens beslut varit mycket nyttig, säger Pernilla Björk.