Årets influensavaccin ska ha 25 procents högre täckning än fjolårets, vilket borgar för att det är verkningsfullt.

– Vaccinet tog slut när många vaccinerade sig. Nu har vi fått in uppemot 10 000 doser. Det ska fördelas på fyra län, så det är inte jättemycket, säger Helena Palmgren, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Under vecka 52 rapporterades 15 fall av influensa A (H1N1) i Uppsala län och förra veckan steg siffran med ytterligare ett par fall. Då har prover tagits på patienter som sökt vård. Men än så länge är det svårt att säga hur allvarlig årets influensa kommer att bli.

– Det brukar vara 5-10 gånger fler personer som fått influensan än de som rapporteras in. De flesta som drabbas söker inte vård utan ligger hemma i sjuksängen, säger Helena Palmgren.

Just nu klarar Akademiska sjukhuset kapaciteten för influensapatienter, ett par patienter har lagts in.

– Sjukhuset har en beredskapsplan som innebär att man öppnar en temporär infektionsavdelning med extra vårdplatser om det blir en epidemi men har än så länge inte behövts, säger Helena Palmgren.

Tillhör man en högriskgrupp är rekommendationen att vaccinera sig. För att få veta om det finns vaccin kan man ringa sin vårdcentral eller vända sig till en vaccinationsbyrå. Det är inte alla vårdcentraler som har vaccin och man bör ringa och kontrollera först.

Årets influensa har kommit någon vecka senare jämfört med tidigare år. Under vecka 51 och 52 ökade spridningen i Sverige. Även webbsök och samtalen till 1177 Vårdguiden om feber har ökat.

Bland de prover som analyserats är de flesta influensa A(H1N1) En av metoderna är sentinelprovtagning. Det innebär att frivilliga läkare tar ett enkelt näsprov på patienter med influensaliknande sjukdom och skickar det till Folkhälsomyndigheten som analyserar provet.