Ingemar Persson var lektor i civilrätt vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet mellan 1985 och 1991. Han förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1992 och började samma år att arbeta som rättssakkunnig på Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt i Justitiedepartementet. Ingemar Persson utnämndes till rådman 1996 och tjänstgjorde därefter vid bland annat Uppsala tingsrätt till 2007. Han är sedan dess hovrättsråd och vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt.

Bland Ingemar Perssons övriga uppdrag kan nämnas att han är vice ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Ingemar Persson tillträder den 1 september 2010.