Frågan om storregioner ingår som en mindre del av Mats Sjöstrands utredningsuppdrag som annars handlar om länsstyrelsernas uppgifter och indelning.

– Man gick ut med en propå med deadline till slutet av februari. Men inte en enda sjukvårdsregion i landet har visat intresse av att gå samman. Inte heller inom vår sjukvårdsregion. Men vi för mycket diskussioner om att fördjupa vårt samarbete och det anser jag är viktigare, inte minst ifall vi får storregioner i framtiden, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M).

Han anser att det som hittills gjorts i regionfrågan inte varit tillräckligt för att garantera den högspecialiserade vården vid Akademiska sjukhuset och det forskningssamarbete som sedan länge finns med Uppsala universitet.

– Eftersom de juridiska och organisatoriska konsekvenserna aldrig har utretts i grunden så skulle en regionindelning kunna få oanade konsekvenser för Akademiska. Jag anser att vi i första hand måste se till att vi får stabila förhållanden och det får vi genom ett fördjupat samarbete inom den sjukvårdsregion som finns i dag.

Innebär det att du är motståndare till en storregion?

– Det kan jag ta ställning till när man vet vad man ska ha den till. I dag har ingen konsekvensanalys gjorts. För mig finns inte på kartan att äventyra goda förhållanden för en nyckfull process mot en ny regional indelning, säger Erik Weiman.

Oppositionsrådet Börje Wennberg (S) är mer orolig för regionfrågans framtid och ser dem som ett måste för den regionala utvecklingen.

– Jag vill ha en region som är så stark så att vi både kan hävda oss i samarbetet med Stockholmsregionen och ställa tuffa krav på statsmakten när det gäller regionala investeringar som behövs. Regionerna skulle ha varit på plats till 2014 eller 2015. Nu kan processen bli klar först kring 2018-19, säger han.

Han ser ett bekymmer med att landstingen inte kan komma överens om hur de nya regionerna ska se ut.

– Som det är nu är vi inte ense inom vår egen region. Västmanland vill exempelvis inte ha med Gävleborg och Dalarna i en region. Så går det inte att resonera. Även landsting som är ekonomiskt svaga måste kunna vara med annars kan vi inte ta ansvar för hela landets sjukvård, säger Börje Wennberg.

Den sjukvårdsregion som Uppsala län ingår i idag består av landstingen i: Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Värmland, Södermanland och Uppsala.