– Det är jätteroligt att lyssna till polisen om hur man långsiktigt har tecknat avtal med kommunen om hur man ska jobba ihop i framtiden, säger Mikael Damberg (S) inrikesminister i den nya regeringen.

UNT har tidigare berättat om den nya polisorganisationen i Gottsunda. En särskild polisgrupp ska finnas på plats på dag- och kvällstid och jobba långsiktigt för att skapa en tryggare miljö för de som bor i stadsdelen. Målet är att Gottsunda ska bort från listan för särskilt utsatta områden.

Vad kan du göra från politiskt håll för att stötta polisens arbete i Gottsunda?

– Polisen måste bli fler som organisation. Vi har satt målet att vi ska få 10 000 fler polisanställda de kommande åren. Det är för att det ska bli flera kolleger som kan utreda och vara närvarande i områden som Gottsunda över hela Sverige. Det andra handlar om att ge polisen rätt verktyg. Ett verktyg som har varit viktigt är skärpta straff för vapenbrott som betyder att om polisen i dag hittar någon med vapen åker den personen in och blir inlåst. Det har visat sig vara väldigt effektivt mot de kriminella gängen.

Fokus under dagen låg även på att prata och diskutera frågan om polisens arbete i regionen kring våld i nära relationer. Mikael Damberg besökte därför även Barnahuset i Uppsala, dit barn och unga under 18 år som misstänks har blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp får komma.

– Vi har tittat på hur man förhör barn och hur man jobbar med att ge barn stöd i den situationen. Det handlar om otroligt viktiga brott som måste utredas snabbt för att man ska kunna fälla förövarna. Det är ett område som jag och regeringen sätter stor vikt vid och som vi har sagt måste utredas.