Som väntat stöddes förslaget av Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Beslutet togs med andra ord över blockgränserna. De partier som röstade emot var Vänsterpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Centern.

Motståndarna menar att såväl värdefulla grönytor som en viktig kulturmiljö skadas i och med att detaljplanen för kvarteret Seminariet antas.
–  Beslutet visar att betongpartierna inte bryr sig om opinionen. Jag håller med om att det behövs fler bostäder i Uppsala men lyssnar man på argumenten från dem som röstade för kan man lika gärna bygga i Stadsskogen, kommenterade Mohamad Hassan (FP).

Plan- och byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (M) betonade behovet av fler bostäder i Uppsala.
- Det är klart att jag är nöjd med beslutet. Mitt uppdrag är att få bort bostadsbristen. De bostäder som planeras i kvarteret Seminariet utgör en fjärdedel av ett års bostadsproduktion i Uppsala.