I era styrdokument står att Uppsala ska vara en öppen och solidarisk kommun när det gäller mottagande av flyktingar, särskilt ensamkommande flyktingbarn. Är vi det?
— Ja, det tycker jag. I absoluta tal är vi en av de kommuner som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn. Vi har 91 platser, samt flera barn, framför allt yngre, som bor i familjehem.

Migrationsverket och länsstyrelserna talar om en akut boendesituation i Sverige för de ensamkommande. Tar Uppsala kommun ansvar för att lösa situationen?
– Ja. Vi utökade antalet platser kraftigt 2007, och har sedan utökat igen efter det.

Men tittar man på antalet platser i relation till folkmängden är Uppsala sämst i länet, enligt länsstyrelsen. Älvkarleby tar emot tre gånger så många som Uppsala sett till folkmängd. Hur ser du på det?
– Vi har oerhört olika situationer på våra bostadsmarknader. På många mindre platser runt om i Sverige har man behov att fylla upp olika boenden, men vi måste hela tiden jaga för att hitta platser. Och tittar man på totalsiffran tar vi emot många.

Artikelbild

| Anders A Aronsson, ordförande i socialnämden för barn och unga.

LÄS E-TIDNINGEN: Läs hela intervjun med Anders A Aronsson i dagens UNT eller genom att köpa e-tidningen.