I en artikel i februari 2011 rapporterade UNT om fastighetsägaren Johan Stendahl som återkommande kritiserats för att försumma sina 49 hyreslägenheter i Tobo, 15 kilometer sydost om Tierp.

Hyresgästföreningen hade ett 40-tal sidor med klagomål från hyresgästerna. Det talades om vatten som rann in på golv, uppvärmning som försvunnit och toaletter som slutat fungera.

Johan Stendahl påstods vara "hal som en ål, omöjlig att få tag på".

Artikelbild

UNT 1 februari 2011. Hyresfastigheter i Tobo förvaltades av ett bolag som företräddes av Johan Stendahl. Hyresfastigheterna missköttes och hyresgästen Åke Fredriksson på bilden fick rycka in och fixa med värmepannan.

– Det är som med Jesus, alla har hört talas om honom men ingen har sett honom, sa en hyresgäst.

Det gick så långt att fastigheterna i Tobo sattes under tvångsförvaltning och Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra utsåg Johan Stendahl till en av Sveriges sämsta hyresvärdar.

Johan Stendahl, 63 år, toppar numera listan över de mest skuldsatta personerna i Uppsala län. Det krav mot honom som ligger för indrivning hos Kronofogden uppgår till 332 526 266 kronor varav merparten utgörs av skatt på kapitalinkomster.

I normalfallet preskriberas skatteskulder fem år efter att de förfallit till betalning. I Johan Stendahls ärende innebär det att 261 miljoner av skulden skulle ha skrivits av den 31 december.

Men om det inte går att få reda på var den skattskyldige befinner sig och det kan antas att personen håller sig undan går det att förlänga preskriptionstiden.

Kronofogden har sökt honom på den adress i Alunda öster om Uppsala där han är folkbokförd även skrivit till hans Poste Restante-adress i Uppsala. Enligt uppgift kan han finnas i Schweiz men Kronofogdens försök till utlandshandräckning har inte gett något resultat.

Till följd av de fruktlösa ansträngningarna att nå honom beslöt nyligen förvaltningsrätten i Uppsala att skjuta fram preskriptionen med fem år. Det innebär att skuldbeloppet på 261 miljoner kronor kvarstår tills åtminstone utgången av 2023.

Myndigheterna hade dock chansen att nå honom i somras då han dök upp i Uppsala vid en rättegång i tingsrätten. Johan Stendahl stod åtalad för bokföringsbrott, något han förklarade sig oskyldig till och målet slutade med friande dom.

Enligt SVT rankades Stendahl som Sveriges 13:e rikaste person 2007 och ska då haft en taxerad förmögenhet på över en halv miljard kronor. Hans affärsverksamhet har utgjorts av bland annat boenden för flyktingar.

Sedan dess har hans ekonomiska situation försämrats och han bland annat varit försatt i personlig konkurs. UNT har sökt Johan Stendahl utan framgång.