Hallå alla företag och investerare! Uppsala är en växande toppenstad och nu ska vi som grädde på moset dessutom få fyrspår till Stockolm vilket gör att vi växer ännu mer – visst vill ni vara med och bygga en massa bostäder, arbetsplatser, skolor och vårdcentraler?

Ungefär det är budskapet som Uppsala kommun, Region Uppsala och Uppsala handelskammare tillsammans ska föra ut på årets Almedalsvecka, under namnet "Uppsala växer".

– Almedalsveckan är ett fantastiskt forum att knyta kontakter, det är en begränsad och effektiv yta att träffa byggherrar och andra investerare som kan vara med i den stora utveckling som Uppsala står inför, säger Uppsala kommuns näringslivsdirektör Charlotte Skott entusiastiskt.

Hon och övriga Uppsalaambassadörer kommer att hålla till på Donners plats, mitt i smeten i Visby. Under två dagar, den 3 och 4 juli, håller de i totalt 15 seminarier och debatter som ska väcka intresse för Uppsala. Massor av möten är också inbokade, enligt Charlotte Skott.

– Det är det som är så effektivt, det skulle annars ta flera månader att rådda ihop så här många möten.

Kommunen, Regionen och Handelskammaren samarbetade även i fjol i Almedalen. Då handlade det mycket om att lobba för fyrspår. Nu när fyrspåret är klubbat behöver man få hit företag som kan hjälpa till att bygga ut framför allt södra staden. Kommunens delegation har aldrig tidigare varit så stor: totalt åker 50 personer, i den ingår allt från Charlotte Skott själv till tjänstemän på olika förvaltningar och kommunala bolag samt åtta kommunalråd. Alla kommer dock inte att hålla till i Uppsalatältet, utan har egna scheman.

Budgeten för seminarierna, marknadsföring och hyra av plats ligger på cirka en miljon kronor. I den summan ingår inte kostnaden för resor och logi. Varje förvaltningschef får själv besluta vilka medarbetare som ska åka och hur de ska bo. Vad den totala kostnaden för kommunen blir saknas sammanställda siffror på i nuläget.

– Jag och nio andra kommer att bo ihop i ett hus utanför murarna, där vi delar rum. Många stannar bara ett par dagar i Visby, säger Charlotte Skott.

Den stora satsningen visar på Almedalsveckans förändrade prägel. Från att ha varit ett politiskt forum är Almedalen i dag en plats för alla – inte minst för företag och offentliga verksamheter. Inför Almedalsveckan 2013 sa kommunens Almedalsgeneral Christian Dahlmann att kommunen "aldrig kommer att ha större närvaro, det ser jag inte att det finns något skäl till". Delegationen då var betydligt mindre än dagens. Han skrattar när han påminns om uttalandet.

– Ja, det får jag äta upp. Almedalen är förändrats från att enbart varit ett politiskt forum till ett forum där det även knyts affärskontakter.

Region Uppsala (tidigare landstinget) skickar femton tjänstemän och två regionråd till Visby. Inklusive resor och logi landar kostnaden på cirka en halv miljon kronor. Förra sommaren var första gången som Region Uppsala var representerad i Almedalen.

– Vi tror att vi i Almedalen möter personer som blir intresserade av Uppsala och vill etablera sig här. Vi lyfter fram frågor som vi är stolta över och som vi tror gör skillnad när det gäller att vara en framgångsrik region och kommun, säger regiondirektör Staffan Isling.

Uppsala kommun har hand om seminarierna på tisdagen, däribland om smarta städer, om täta städer och hur man bygger hållbart. På onsdagen tar Region Uppsala över ansvaret och har seminarier om exempelvis digital omställning i vården och hur man kan främja entreprenörskap.