Den slutsatsen drar en internationell forskargrupp i en studie som publiceras i vetenskapstidskriften Nature Communications.

– Våra resultat är mycket viktiga eftersom de visar att förmågan till aktiv flygning hos vissa dinosaurier uppstod för minst 150 miljoner år sedan, vilket är tidigare än vad vi hittills trott, säger forskaren Sophie Sanchez vid Instiitutionen för organismbiologi, Uppsala universitet.

Det finns ett tiotal kända fossil av Archaeopteryx, alla påträffade vid utgrävningar i sydöstra Bayern. Det första hittades för mer än 150 år sedan och (nästan) ända sedan dess har det varit omtvistat om denna befjädrade fågelliknande dinosaurie kunde flyga eller inte.

Artikelbild

| Rekonstrruktion. Så här ungefär kan det ha sett ut när dino-fågeln Archaeopteryx tog sig en flygtur för 150 miljoner år sedan.

Den vanligaste uppfattningen har varit att Archaeopteryx kunde glidflyga över kortare sträckor, lite likt en nutida flygekorre, men inte kunnat flyga aktivt genom att fladdra med vingarna.

I den nya studien visar forskarna dock med så kallad synkrotron-röntgen av tre Archaeopteryx-fossil att vingbenen hos denna "urfågel" på flera punkter liknar dem hos nutida flygfåglar, i synnerhet dem hos fåglar som fasaner som av och till flyger korta sträckor.

Forskarna tror att detta var en lämplig anpassning till den tropiska skärgårdsmiljö som sydöstra Tyskland var när Archaeopteryx levde.

Vilken flygteknik Archaeopteryx använde är oklart, men enligt forskarna var dess bröst- och axelpartier inte anpassade för att flyga som nutida fåglar.