Regionrådet Vivianne Macdisi (S) som också deltog, meddelade att personer som är över 65 år och arbetar inom vården ska - om de kan och vill, kunna få jobba kvar efter 65.

– Det handlar om personer som har kommit upp i pensionsålder med hälso- och sjukvårdskompetens. Det kan vara läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor. Genom den här satsningen på 22 miljoner får vi förutsättningar och möjlighet att göra särskilda investeringar så vi kan behålla personalen så de kan stanna längre hos oss, säger hon.

Tanken med satsningen är personer med erfarenhet ska finnas kvar i vården ytterligare några år och därmed kunna fungera som en mentor.

– De kommer vara en grundstomme och en viktig trygghet för annan personal i vården. Man kan inte nog understryka vikten av erfaren och trygg personal med rätt kompetens inom hälso- och sjukvården. De bygger stommen för ny personal som kommer in. Därför tycker jag personligen att satsningen är spännande, säger regionråd Vivianne Macdisi (S). 

Ardalan Shekarabi (S), lade ett stort fokus på trygghet och säkerhet. I vårbudgeten presenterade regeringen att man satsar 200 miljoner kronor på polisen i Sverige. Miljonerna ska användas för att bland annat köpa in ny teknisk utrustning, så som hjälmar, skyddsvästar och kroppskameror. Men på frågan om det inte snarare handlar om att få fler att söka sig till yrket menar Shekarabi att det är på väg att lösa sig inom ramen för den ordinarie budgeten och att två nya polishögskolor kommer att öppnas.

– Fria människor måste ha en trygg miljö att leva i och då kan vi inte ha sprängningar och skjutningar, det ska bort från våra gator, säger han och fortsätter:

– Jag brukar i olika sammanhang lyfta samarbetet mellan polisen och Uppsala kommun. Här har man sett att det på sikt kommer fler poliser till Uppsala men att man måste lösa den akuta situationen. Och vad gjorde man, man gick in i samverkan med polisen och anställde kommunala ordningsvakter, och det är helt rätt. Människors trygghet måste komma i första rummet och i första hand.