Var ligger Kåbo? Den nya vikbara kartan från Uppsala kommun ger inte många ledtrådar.
- Det är tyvärr tryckfels-Nisse som har varit framme. Vi kommer att rätta till det vi nästa utgivning, säger stadsbyggnadskontorets Lydia Haraldson som arbetat med kartan.

Det intilliggande området Fjärdingen har däremot kommit på plats, liksom namn som Nåntuna, Sävja och Bergsbrunna. Under några års tid har de på kartan kallats Nåntuna-Vilan, Sävja-Bergsbrunna och Flogsta-Ekeby. Stadsbyggnadskontoret följde namnen som används i kommunens statistikarbete. Men nu återgår alltså kommunen till att benämna varje område enligt de traditionella stadsdelsnamnen.
- Vi har fått något enstaka klagomål på att området där man bor inte heter bara Bergsbrunna. Vi har själva funderat över det. Det är ju i en stadsdel man bor.

Den som känner sig road av att studera kartan närmare kan notera att man förutom ett gaturegister hittar centralpassagen angiven vid resecentrum. Tre nya symboler markerar kungshögarna och sex elljusspår i bland annat Röbo, Stadsskogen och Stabby finns numera inritade på kartan som kommer att spridas bland annat via kommuninformationen och turistbyrån. Uppsalakartan uppdateras varje år i samband med nytryck.