Länsstyrelsen har nu tagit fram en handlingsplan för hur man ska nå målet om att öka den totala livsmedelsproduktionen i länet med 20 procent till 2030 och öka den ekologiska produktionen med 200 procent under samma period.

Sara Nilsson, som tagit fram handlingsplanen, säger att man bland annat kommer att arbeta med att göra det lättare för lokala producenter, grossister och restauranger att hitta varandra.

Det här är något som Anna Ohlström, mjölkbonde från Valparbo utanför Tierp, också tar upp. Hon är i färd med att lansera kalvdans som en produkt från sin gård.

– För oss småskaliga producenter är det viktigt att det ska vara lätt för en grossist att komma åt våra produkter. Jag har också tänkt att våra fina bruksmiljöer är en bra marknad och jag skulle vilja sälja till värdshusen där, säger Anna Ohlström.

Aven landshövding Göran Enander vill involvera besöksmålen.

– Jag brukar säga sikta på mat och koppla det till besöksnäringen. Vi skulle kunna öka matturismen i länet, säger han.

En fråga som han tycker har kommit i skymundan, och som måste lyftas upp, är skyddet av jordbruksmarken.

– Med klimatförändringarna kommer Sverige att vara ett av de viktigaste jordbruksländerna. Och jag tycker det har varit väldigt lite diskussion om det här jämfört med i Skåne där jag jobbat tidigare, säger han.

Det här kan potentiellt bli en känslig fråga i Uppsala där trycket på marken är stort. Just nu byggs UL:s bussgarage för stadsbussarna på jordbruksmark intill Fyrislund. Och nya överväganden ska göras i samband med utbyggnaden av järnvägen till fyrspår och de bostäder som ska byggas i samband med det.