Det anser Riksåklagaren (RÅ) i ett yttrande till Högsta Domstolen (HD). Bakgrunden är domen mot två män som förde en 18-årig kvinna till Sverige och förmådde henne att sälja sex, bland annat i en bostad i Uppsala. Männen dömdes i våras till fängelse för människohandel, en dom som senare fastställdes av hovrätten.

Vid polisinsatsen mot de båda gärningsmännen togs omkring 160 000 kronor i kontanter i beslag, pengar som bedömdes komma från sexhandeln och som männen lagt beslag på. Kvinnan ansåg att hon hade bättre rätt till vinsten av sexhandeln men fick avslag. Domstolarna beslutade att beslaget av pengarna skulle bestå. Kontanterna skulle därmed kunna tillfalla statskassan. Samtidigt dömdes männen att betala skadestånd på 185 000 kronor till kvinnan för kränkning och lidande.

Två domare i hovrätten var av annan mening och ansåg att kvinnan borde få behålla pengarna från sexhandeln. De påpekade bland annat att det endast är olagligt att köpa, men inte sälja, sexuella tjänster. 

Nu anser Riksåklagaren att HD bör pröva vem som har rätt till pengarna – den målsägande kvinnan eller staten. Frågan har inte tidigare avgjorts av högsta instans och Uppsalafallet kan därmed bli prejudicerande. Enligt RÅ:s yttrande är det viktigt med en prövning för bedömningen av framtida rättsfall.

RÅ anser däremot inte att det finns något skäl att pröva domarna för människohandel mot de två männen. Båda har överklagat till HD och vill frias eller få sänkt straff.