Med en tydlig rubrik om att Uppsala kommuns arbete mot våld stärks skickades ett pressmeddelande nyligen ut från Uppsala kommun. Texten berättade sedan att den första tänkta insatsen i det förbättringsarbetet var att kartlägga kommunens insatser mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, våld mellan kriminella och ungdomsbrottslighet.

Vet ni alltså inte vad ni gör i de här frågorna? 

– Jo, men vi behöver överblick. Och det är inte så att det arbete vi gör idag inte fungerar. Det här handlar om att vi vill höja vår ambitionsnivå. Det finns uppenbarligen behov av mer åtgärder, säger Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden som på onsdag får förslaget om en kartläggning på sitt bord. 

Hon påpekar att orostecknen är många, som dramatiskt ökat antal orosanmälningar till socialtjänsten varav merparten är våldsrelaterade, ungdomsvåld och droger på skolor. Och skjutningarna förstås.

Hur hjälper en sådan här kartläggning mot det grova våldet?

– Det som behövs är att de slutar att skjuta på varandra, och det kan vi tyvärr inte besluta om på socialnämnden. Vi måste lägga ett pussel och vill nu se vilka pusselbitar som saknas och om vi gör helt onödiga saker, säger Eva Christiernin.

Hon betonar att förslaget är att kartläggningen ska vara gjord i december och att det finns en politisk samsyn i frågan.

– Så det är snabb återrapportering på det här. Och i socialnämndens arbetsutskott var partierna eniga om att det här behövs, säger hon.