Vänsterpartisten Kjell Haglund är mycket kritisk till att företag kunnat göra mångmiljonvinster på att ta hand om ensamkommande ungdomar.

– Det här är inte rimligt. Det handlar om pengar från skattemedel.

Att en del företag lyckats göra stora vinster kan väl bero på att de är duktiga entreprenörer?

Artikelbild

| Varnade. Flera gånger tog jag upp i kommunfullmäktige att det kostade för mycket att placera ensamkommande i hvb (hem för vård eller boende), säger KD-politikern Jonas Segersam.

– Nej, det tror jag inte. I den här typen av verksamheter måste man ha en viss mängd personal på plats, annars går det inte att hålla en god kvalitet.

Kjell Haglund tillträdde som ordförande i socialnämnden 2017 och är alltså inte ansvarig för de upphandlingar som gjordes under 2015 och 2016. Han framhåller dock den periodens närmast desperata läge inom kommunen för att snabbt ordna boendeplatser.

–  Antingen har det rört sig om dåliga upphandlingar eller så har företagen dragit nytta av den kaotiska situation som rådde när många anlände under den perioden.

Kristdemokraten Jonas Segersam är andre vice ordförande i socialnämnden. Han menar att kommunen medverkat till att en del företag kunnat göra stora pengar på de ensamkommande.

– Staten betalade kommunen en ersättning på 1 900 kronor per dygn för varje ensamkommande. Kommunen lät hela ersättningen gå till att köpa boendeplaceringar, istället för att försöka hitta billigare lösningar.

– I till exempel Jönköping öppnade kommunen egna boenden och kunde på så vis spara 30-40 miljoner. I Uppsala har pengar i onödan gått till vinster i företagen och det har kommunen ett ansvar för, säger Jonas Segersam.

Finns det ett samband mellan låg bemanning och höga vinster?

– Kommunen har gjort beställningar av företagen och har de kunnat hålla låg kvalitet tyder det på dålig uppföljning från kommunens sida, anser Jonas Segersam.

– Att ersättningen för att ta hand om en ensamkommande legat på 60 000 kronor i månaden är ju orimligt. Vilken svensk tonåring kostar så mycket? Det är klart att det gick att göra vinster med så höga ersättningar.

Att kostnaderna åkte i höjden hänger enligt Kjell Haglund samman med statens krav på att ensamkommande skulle bo på så kallade hvb, boenden med hög bemanning och därmed hög dygnskostnad.

– Det var jättekorkat. Det kanske var en tredjedel av de ensamkommande som behövde placeras på hvb, resten hade klarat sig på boenden med betydligt mindre personalstyrka.

Kjell Haglund framhåller att Uppsala kommun under 2017 minskat sina utgifterna för de ensamkommande, bland annat genom att ersätta hvb-platser med billigare stödboenden.