Den extrabeskattning av överviktiga som UNT skrev om i går är bara ett av många kontroversiella förslag som går att läsa på Stefan Hannas blogg. Att flyktingar behöver lära sig att känna empati är ett annat av dem.

Invandringen från Balkan under kriget på 1990-talet tas upp på bloggen som ett exempel på hur människor från konfliktområden utvecklar en särskild våldsbenägenhet. Just Balkanflyktingarna har nämligen introducerat ”ett våld som tidigare aldrig funnits i vårt samhälle”, enligt Stefan Hanna.
Hans förslag för att komma till rätta med våldsbenägenheten hos vissa invandrare är avprogrammering, detta eftersom ”personer som under lång tid levt med mycket våld ... behöver förstå att det inte är sättet att lösa konflikter på i vår del av världen.”

Lars Vilks och reaktionerna på hans Muhammedteckning är en annan sak som bekymrar Stefan Hanna. Sverige hade varit säkrare i dag ”om Vilks inte hade skyddats bakom tal om yttrandefrihet och konst utan fått en reprimand”, skriver han. Hanna som anser att Vilks rondellhund är hets mot folkgrupp skriver vidare att: ”det svenska systemet gav inte uttryck för att det var olämpligt att göra som han gjorde. Den så kallade fria konsten ... får möjligen ett högt pris i Sverige.”

Stefan Hanna har också synpunkter på hur samhället ska bestraffa de som fuskar med assistansersättningar. ”Jag tycker att alla som nu fälls för att ha stulit pengar på detta sätt ... när de släpps från sitt fängelsestraff avslutar sin skuldåterbetalning till samhället genom att stå utanför våra shoppingscenter med en hyenadräkt och en lapp där det står ’jag stal pengar från de svagaste i vårt samhälle’”, skriver han.

Även pensionärer avhandlas på bloggen under rubriken ”Det svarta hålet”. Det så kallade svarta hålet kommer att ”suga ur all energi ur sin närhet om närheten inte lyckas tanka om”, och består av ”andelen vuxna som försörjs av andra”, skriver Stefan Hanna och tillägger att Sveriges pensionärer tillhör denna grupp.

UNT har utan framgång sökt Stefan Hanna för en kommentar.