Islandsfallet och Kvarnfallet i centrala Uppsala är flaskhalsarna för fiskarnas vandring norrut i Fyrisån. Fiskarna kan inte ta sig vidare i ån för att leka.
Uppsala kommun har nu fått drygt en miljon för ett naturvårdsprojekt som syftar till att återintroducera Upplands landskapsfisk aspen i Fyrisån. Aspen har använts som flaggskepp i kommunens ansökan, men alla fiskar gynnas av projektet.
- Projektet kommer att öka den biologiska mångfalden i sin helhet, säger Anders Larsson, vd för Fyrisåns Vattenförbund.
Nästa år räknar han med att asptrappan vid Islandsfallet kan börja byggas. Redan i sommar börjar arbetet med ett så kallat omlöp väster om Upplandsmuseet som ska göra det möjligt för fiskarna att ta sig norrut i Fyrisån. Arbetet ska vara slutfört till Linnéjubileet 2007.
Aspen är en av de största sötvattenfiskarna i landet. I början av 1900-talet var aspen en populär och vanlig matfisk. I dag är den hotad. Varje år vandrar den upp från Ekoln och leker i ett fåtal åar, bland annat Sävjaån och Funboån.