Uppsalas mittenstyre sade ja till skolbygget i Norra Hovstallängen, även kallad busstomten, vid onsdagens sammanträde med kommunstyrelsen. Vänsterpartiet gav sitt stöd till förslaget som är ett så kallat projektdirektiv.

– Kungsängen är nästan färdigbyggt. Ska vi ha en skola så måste det bli här och vi kan inte fortsätta att skjuta det framför oss, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Moderaterna, KD och Centern är mycket kritiska.

– Det riskerar att bli en dålig skolmiljö omgärdad av mycket tung trafik på Kungsgatan och Strandbogatan. Dessutom ska ett p-garage för 600 bilar byggas under skolan, säger kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M).

Han anser att skolgården blir för liten och att hela projektet är en dålig affär för kommunen.

– De kontor som ska byggas i anslutning till skolan blir för få och p-garaget dyrt.

Nya Alliansen föreslår i stället att skolan byggs i det gamla regementets lokaler vid Polacksbacken. De kommer att stå tomma när universitetet flyttar till nya lokaler i Ångström.

– Där finns både matsal och gymnastiksal. Vi kan bygga om och rusta upp till en mycket lägre kostnad än att bygga nytt på busstomten, säger Fredrik Ahlstedt.

Det här är ju gamla lokaler. Är inte risken att man skapar en dålig undervisningsmiljö?

– Vi får anpassa lokalerna. Universitetet har ju haft undervisning där och vi har flera gamla skolor i Uppsala som vi anpassat till modern undervisning, bland annat Nannaskolan och Sverkerskolan.

De som bor i Industristaden får långt till skolan. Är det inte bättre att bygga där folk bor?

– Vi har få skolor i absoluta centrum. De flesta ligger på ungefär samma avstånd som en skola på Polacksbacken.

Innebär det att du säger nej till nya skolbyggen i centrum?

– Jag är skeptisk till nya skolor i absoluta centrum på grund av miljön, säger Fredrik Ahlstedt.

Erik Pelling tror inte att skolmiljön kommer att bli dålig. Skolan kommer att fungera som en barriär mot Kungsgatan och skydda skolgården, som ska ligga in mot kvarteret, från trafikljud. Utfarten från p-huset ska inte störa.

– Vi ser en fördel med att kunna samordna flera verksamheter i projektet. Skolgården ska fungera som park för de boende efter skoldagens slut och skolan ska också kunna användas av föreningslivet, säger Erik Pelling.

Vänsterpartiet säger ja därför att det fattas så mycket skolplatser i city.

– Men vi säger inte nej till förslaget om skola på Polacksbacken. Vi kommer att behöva bygga flera skolor. Då kan det vara ett alternativ, säger kommunalrådet Tobias Smedberg (V).