Problemet uppmärksammades när föräldrarna till eleverna i årskurs 3 fick ett mejl om att Valsätraskolan, som tidigare var det naturliga valet för eleverna från Ekudden, endast har tio lediga platser i årskurs 4 till hösten.

– Jag tycker det är tråkigt. Tidigare har vi kunnat erbjuda Ekuddeneleverna plats här, säger Tomas Rylander, som är rektor för både Valsätraskolan och Ekuddenskolan.

Att det finns skolor som eleverna "hör till" är en bild som lever kvar hos många föräldrar som UNT pratat med, inte bara i Ulleråker. I det här fallet har den uppfattningen stärkts av att både Ekuddenskolan och Valsätraskolan har samma rektor.

Artikelbild

| Föräldrarna som har barn i klass 3 på Ekuddens skola fick före jul besked att de inte kan räkna med att hela klassen kan följas åt tillo Valsätraskolan i årskurs 4, vilket varit det vanligaste tidigare.

– Vi har medvetet avstått från att ställa oss i kö till en friskola. Vi har haft båda våra barn på Ekudden och har följt Tomas Rylander som rektor eftersom vi gillar det jobb han gör. Det här beskedet kom som en överraskning, säger Maria Baesel, en av föräldrarna.

– Informationsbristen är också jobbig. Det är krångligt att försöka förstå vilken skola som är närmast och vilka tre val som blir rätt utifrån det. På kommunen har de hela tiden vetat att det här är en stor kull. De sitter på informationen om hur demografin ser ut, men kan inte informera oss om hur man navigerar i ett jättekomplicerat systemet, säger Elin Bjarnegård, en annan av föräldrarna.

Föräldrarna är oroliga för att klassen nu kommer att splittras i årskurs 4. Något val som innebär att eleverna i klassen kan gå i samma skola finns inte.

Malmaskolan är den närmaste mellanstadieskolan för barnen som bor i Ulleråker. Men som det ser ut nu har de inga platser alls att erbjuda i årskurs 4 till hösten. Som kommunens urvalssystem är uppbyggt kommer ändå Malmaskolan att användas som jämförelseskola när skolplatserna fördelas. Det innebär att de här eleverna har en nackdel redan från början i konkurrensen om platserna på övriga skolor.

Artikelbild

| Elin Bjarnegård säger att informationsbristen är jobbig.

Förutom de tio platserna vid Valsätraskolan finns ungefär lika många platser vid Växthusets skola i södra Gottsunda. Vid Sunnerstaskolan finns i dagsläget fem lediga platser inför hösten.

På utbildningsförvaltningen har man dock inte sett något skäl att öppna de moduler som finns på Malmaskolan för att skapa ytterligare en klass där åt Ulleråkerseleverna.

– Vi ser att det finns tillgängliga platser i det geografiska området. Som det har sett ut tidigare har många sökt in på friskolor, vilket gör att det frigörs platser, säger Ingela Hamlin, grundskolechef i Uppsala kommun.