UNT skrev i våras om hur elever vars föräldrar inte gjort något godkänt skolval placeras sist av alla när skolplatserna ska fördelas. Det här strider mot skollagen, enligt experter på Skolverket, eftersom de eleverna har samma rätt till en skolplats nära hemmet som de elever vars föräldrar har gjort ett val.

– Vi vill att alla ska göra ett aktivt val. Därför premieras de som har valt vid placeringen, sade Giggi Thomson, chef för individstöd vid utbildningsförvaltningen då till UNT.

Nu backar dock kommunen. De elever vars föräldrarna inte gjort något val eller där föräldrarna inte kunnat enas om ett skolval för sitt barn kommer nu att behandlas som om de valt de tre närmaste skolorna, i första hand inom samma skolskjutsområde, i andra hand utanför skolskjutsområdet. Dessutom ska de elever som inte får något av sina tre val också prövas mot de närmaste skolorna.

– Vi har sett att det kan bli långa avstånd för de här eleverna och att det inte stämmer alls med de bussar som går. För att undvika det problemet ser vi till att de här eleverna körs med i skolvalet för skolorna i närheten så att de inte bara får de sista restplatserna, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.UNT TV: UNT:s reporter förklarar hur skolvalet fungerar

En annan nyhet är att platser som blir lediga vid skolbyten kommer att fördelas redan i samband med den första datakörningen av skolvalet. Det innebär att det blir färre platser att fördela vid omvalet när den första omgången av skolvalet är klar.

Ett problem som inte åtgärdas är det som uppstår för de elever som inte får plats på sin närmaste skola, eller som bor nära en skola som inte tar in några elever alls i den årskurs som är aktuell. För dessa elever används den närmaste skolan i alla fall som jämförelseskola vid urvalet.

UNT har berättat att det här är ett problem som går att lösa programmeringstekniskt, om man vill. Men utbildningsförvaltningen har inte velat ändra principerna.

– Vi såg inte att det var görligt utifrån den princip om relativ närhet som nämnden har bestämt, säger Outi Ceder, chef på enheten för resursplanering och antagning vid utbildningsförvaltningen.

Den principen har ni själva bestämt och har själva makt att ändra om ni vill. Varför vill ni inte det?

– Det har inte kommit upp som ett problem utifrån de utvärderingar vi har gjort av skolvalet, säger Outi Ceder.

LÄS MER: Barn i Sävja placerades i Gränby

LÄS MER: Det är barnen som drabbas

LÄS MER: Föräldrarnas algoritm löser skolvalsproblem

LÄS MER: Flera elever går miste om plats vid Nannaskolan

LÄS MER: Skolplaceringar får bakläxa